REGULAMIN OBIEKTU

REGULAMIN OBIEKTU

Regulamin obiektu Garden Villa

Ważne informacje dotyczące rezerwacji.
1. Pokój wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, kończy o godz. 11:00.
3. Przy meldunku w obiekcie gość jest zobowiązany okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Obiekt nie ma obowiązku meldowania każdego gościa.
4. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu. Obiekt nie zwraca wpłaconych kwot należnych tytułem zarezerwowanego terminu wypoczynku.
5. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, obiekt nie zwraca opłaty
za niewykorzystane usługi.
6. Zatrzymanie się w pokoju po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy Gość nie opuści pokóju do godziny 14;00, zostanie naliczona opłata za nie mniej niż za pół doby.
7. Gość nie może przekazywać kluczy wynajmowanego pokoju do użytkowania osobom trzecim.
8. Osoby odwiedzające naszych gości zobowiązane są do opuszczenia pokoi przed godziną 22:00. Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada osoba zameldowana w obiekcie.
9. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę
na osobie gościa, pracownika lub innych osobach.
10. Gość ponosi odpowiedzialność za otrzymane klucze do drzwi. Za utracenie kluczy do pokoju opłata wynosi 100 pln.
11. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
12. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00, i w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek zachowywać się w taki sposób, by nie zakłócać spokoju innych gości.
13. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie w pokoju wiąże się z nałożeniem kary finansowej w wysokości 500 pln.
14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego
lub odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
15. Gość ma prawo, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania w pokoju ze zwierzęciem. Gość ponosi wszelką odpowiedzialność finansową i prawną za szkody wyrządzone przez zwierzę.
16. Obiekt ma prawo przerwać świadczenie usługi noclegowej, która została już opłacona. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań załogi lub kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
17. Zameldowanie się jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
18. Wszelkie inne sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a związane z pobytem można wyjaśnić kontaktując się pod numerem umieszczonym na stronie internetowej.

Regulamin Rezerwacji

I. Proces Rezerwacji Online
Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:
1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Pakietów oraz standardowych noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.
2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Pakietu Klient może wybrać termin wybranego pokoju i opcje dodatkowe lub pakietu pobytowego.
3. Po wyborze Oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
4. Jeśli oferta wymaga wpłaty zaliczki to po uzupełnieniu danych Klient może dokonać jej wpłaty poprzez na jeden z dostępnych na stronie sposobów płatności.

II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji.
1. Opłaty i zasady anulacji rezerwacji zależą od wybranej wcześniej oferty.
2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.
3. Rezerwacja bezzwrotna płatna 100%: w przypadku anulacji takiej rezerwacji wiąże się to z utratą pełnej wpłaconej kwoty.
4. W przypadku wybrania oferty całkowicie lub częściowo zwrotnej, obiekt jest zobowiązany do zwrotu zaliczki w terminie do 14 dni roboczych.
5. W razie ewentualnych pytań lub reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny lub pod adresem email dostępnym na stronie.

III. Ustalenia Końcowe
1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych.
3. Obiekt oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.
4. W razie jakichkolwiek pytań oraz problemów odnośnie rezerwacji, klient proszony jest o kontakt z recepcją obiektu.

IV. Dane Osobowe
1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest obiektl.
3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji Hotres..
4. Obiekt i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.
5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.
7. Sprzedawcą usług jest firma P.U.H. HAK, Skorzów 63, 28-100 Busko Zdrój, NIP: 6550008613.
V. Akceptacja Regulaminu
Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.

GARDEN VILLA

Skorzów 63, 28-100 Busko-Zdrój, Poland

hotel: +48 504 444 494

sala weselna: +48 513 139 980

restauracja: +48 504 444 494

email: hotelgardenvilla@gmail.com